Ökad kunskap om nyttig mat

Hur vi äter är det som har störst betydelse för hur vi mår, rent fysiskt. Det här med hälsosamma matvanor är både något som myndigheter samt organisationer intresserar sig för och det är en miljardindustri. Ständigt får vi, via medier, information om vad som är nyttig mat. Dessvärre handlar det ofta om motstridiga fakta. Somliga menar att vi borde äta mindre snabba kolhydrater, andra menar att det är vissa fetter vi bör satsa på att skära ned. I det här blogginlägget ska vi titta lite närmre på den information som ligger grund för många av de råd vi får när det gäller nyttig och onyttig mat.

Folkbildning om mat

För 20 år sedan var det fortfarande den kolhydratsdominerade “tallriksmodellen” som gällde när samhället informerade sina medborgare om vad de borde äta genom Upplysande program på TV. Mycket handlade om att äta mer fibrer och mindre fleromättat fett och kolesterol. Idag har forskning visat att kolesterol troligen inte är alls så farligt som man tidigare trott utan tvärtom är en viktig byggsten i våra celler. Kolhydrater, framförallt snabba, tycks å andra sidan kunna leda till såväl övervikt som diabetes. På senare tid har det varnats för socker snarare än fett. Medvetenheten om jordbrukets betydelse blir nu större och det finns forskning som tyder på att att våra jordar utarmas på näringsämnen av det storskaliga jordbruket som bedrivs på ett felaktigt sätt, på många håll i världen. Det kan bli framtidens stora hälsofråga.

Vi är långt ifrån fullärda

reklampennor är uppskattad marknadsföring och går man på en hälsomässa kan man få lika många pennor som råd om vilken diet man borde följa. Det är tyvärr inte alltid råden bygger på den senaste forskningen om vad som är nyttig mat och även information som är forskningsunderbyggd kan ibland peka i olika riktningar. Anledningen till det är att våra kroppar är så pass komplicerade att vi ännu inte vet tillräckligt mycket om dem för att kunna dra enkla och tvärsäkra slutsatser. Många individuella faktorer påverkar vad vi mår bra av och inte. En sanning som fortfarande håller är att grönsaker i regel har hög näringstäthet och att vi västvärlden idag äter för mycket raffinerat socker och ofta för mycket fett. Vi får helt enkelt i oss mer kalorier och mindre näringsämnen än vi behöver.